Deneyimli ve Uzman Ekip… Ekonomik Çözümler… Kaliteli ve Güvenli Yapılar…
ANA SAYFA  |  EN  TR

İSG POLİTİKAMIZ

Faaliyetlerimiz esnasında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması için
  • Önceden tedbir alarak ve eğitim vererek risklerin ortadan kaldırılmasını sağlamak,
  • İşçileri, gerek işe alırken ve gerekse işin devamı süresince genel İSG konularında ve iş yerinin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından riskleri hakkında sürekli eğitim vermek,
  • Şantiyelerde kalan işçilerimizin yaşam şartlarını iyileştirmeye çalışmak,
  • İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak,
  • İşyerlerimizde iş emniyetini sağlamak üzere her türlü iş güvenliği tedbirlerini alarak, buna uygun malzeme, araç, gereç ve giysinin kullanılmasını sağlamak,
  • Yürürlükte bulunan ISG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere riayet etmek, çalışanlarımıza bireysel İSG sorumlukluluklarının farkında olmalarını sağlamak için eğitimler vermek ve bunlara uygun davranıldığını izlemek
  • İşyerlerimizde çalışan taşeronlarımıza ve personeline İSG sorumlulukları hakkında eğitimler vermek, sözleşmelerinin eki olarak İSG protokolu imzalatarak buna uygun davranmalarının bir sözleşme yükümlülüğü hakine getirerek, taşeronlarımızında İSG yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak
işçi sağlığı ve güvenliği politikamızdır.
isg.jpg
ÇELİK YAPI Proje İmalat Montaj San. ve Tic. A.Ş. © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
Click For English