Deneyimli ve Uzman Ekip… Ekonomik Çözümler… Kaliteli ve Güvenli Yapılar…
ANA SAYFA  |  EN  TR

TASARLA-YAP (DESIGN & BUILD)

Yapımı ile birlikte tasarımının da yüklenici tarafından yapıldığı projeler Tasarla-Yap olarak adlandırılmaktadır.
 
ÇELİK YAPI, Tasarla-Yap projelerde 10 yıldan fazla tecrübesi  ile gerek yatırımların kısa sürede tamamlanmasını, gerekse kaliteden ödün vermeden yatırım maliyetinin azaltılmasını sağlayacak  şekilde çözümler üreterek hizmet vermektedir.
 
Tasarla-Yap yönteminde, deneyimli bir firmanın hem tasarım hem de yapım işini üstlenmesi ile projenin diğer ihale yöntemlerine göre daha kısa sürede tamamlanması mümkün olmaktadır. Bu yöntemde tasarımdan sonra yapım işi için firma seçimi süreci olmadığından ve tasarım firması ile yapım firması arasındaki uyuşmazlıklar oluşmadığından toplam proje süresi diğer yöntemlere göre önemli ölçüde kısalmaktadır.
 
Bu tip projelerde yüklenici, yaptığı işe geçmiş tecrübe ve bilgi birikimlerini de katarak know-how avantajını kullanma imkanı bulmaktadır.
 
Ayrıca Tasarla-Yap yönteminde, tasarım ve yapım işi tek bir firma sorumluluğunda olduğu için tasarım işi tam bitmeden yapıma başlama olanağı vardır. Zaman kazancı sağlayan bu yöntem dünyada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Projeye dair herhangi bir eksik ya da kusur olması durumunda işverenin bu eksikliğin tasarımdan mı yoksa yapımdan mı kaynaklandığını araştırmak zorunda olmaması bu sözleşme tipinin en büyük avantajıdır.
 
Bu yöntemde, işveren, yükleniciye çizimler ve hesaplar ile ne istediğini bildirmek yerine, yükleniciden beklentilerini “İşveren istekleri” adında bir belge hazırlayarak bildirir. Bu belgede yapılması gereken işlerin nitelik ve nicelik olarak tanımları yapılır.
 
Tasarla-yap yönteminin işveren açısından başlıca avantajları;
  • Hız : Tasarım ve yapım işi tek bir firma ile yürütüldüğünden proje süresi kısalır
  • Tasarruf : Tasarım ve yapımı yürüten entegre bir ekip, verimlilik getirir.
  • Kalite : Tasarım yapan aynı zamanda inşa edende olduğu için uygulamadan gelen bilgi ve know-how tasarıma aktarılarak daha iyi bir sonuç elde edilir.
  • Sorumluluk : Tasarım, maliyet, zamanlama ve performans hakkında sorumlu tek bir taraftır. Böylece taraflar arasında suçlamalar ortadan kalkar.
  • İdari Yük : İşveren farklı sözleşmeler (tasarım, inşaat vb.) yönetmek yerine tek bir sözleşme ve firma üzerine odaklanır.
  • Uyuşmazlıklar : Tasarım ve uygulama farklılıklarından kaynaklanan firmalar arası uyuşmazlıklar oluşmaz.
  • Değişiklikler : Tasarımı etkileyen veya saha koşullarından kaynaklanan değişiklikler olması durumunda çok kısa sürede adaptasyon sağlanır.
tasarla.jpg
ÇELİK YAPI Proje İmalat Montaj San. ve Tic. A.Ş. © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
Click For English